Trainings frequentie

Een looptraject duurt doorgaans 12 weken, waarbij je 1 à 2 keer per week 1 uur onder begeleiding gaat trainen. Daarnaast wordt van je verwacht dat je minimaal 1x per week zelfstandig loopt. Verder is het belangrijk dat je hardloopschoenen hebt en lekker zittende kleding draagt waar je makkelijk in kunt bewegen. Mocht je geen hardloopschoenen hebben, kan ik je adviseren bij de aankoop hiervan.

 

Begin conditie

Om te beginnen met hardlopen is geen specifieke conditie vereist. Enkel voor mensen met ernstige hart- of longziekten kan runningtherapie een contra-indicatie zijn.

 

Evaluatie

Halverwege het traject evalueren we de voortgang en kijken we of het haalbaar is om in een loopgroep mee te gaan lopen. Daarnaast kunnen we zo nodig de doelstellingen bijstellen.

Aan het einde van het looptraject bekijken we of de doelstellingen behaald zijn en op welke manier je het hardlopen kunt voortzetten. Het kan zijn dat je stapsgewijs minder begeleiding nodig hebt en als ‘recreant’ bij de loopgroep blijft aangesloten.