Duurloop tempo:

Bij runningtherapie wordt een rustige duurloop ingezet om mensen met stressgerelateerde of psychische klachten, verder te helpen. Onder de rustige duurloop wordt verstaan dat er in een rustig tempo gelopen wordt, waarbij men nog een gesprek kan voeren.

In dit tempo wordt getraind om de conditie zo efficiënt mogelijk op te bouwen. In tegenstelling tot een intensievere belasting van spieren, pezen en gewrichten, wordt met een rustige duurloop voorkomen dat er gemakkelijk blessures ontstaan.

 

Ademhaling, buitenlucht en een groene omgeving

Naast het feit dat bij hardlopen het hele lichaam wordt gebruikt om vooruit te komen, is het bewust worden van, en oefenen met de ademhaling een belangrijke aspect in het looptraject. De natuurlijke omgeving en de buitenlucht vormen andere componenten die bijdragen aan ontspanning en je blikveld verruimen.